Որոնել

Դասախոսական կազմը

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտական պոտենցիալը հնարավորություն է ընձեռում գիտահետազոտական աշխատանքների հետագա բարելավման և կատարելագործման ուղղությամբ: Աշխատանքներ են տարվում դասախոսների գիտահետազոտական աշխատանքները որոշակի ուղղություններով և թեմատիկայով կազմակերպելու, հանրապետության արդի պահանջներից բխող պրոբլեմային գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների և համապատասխան գիտահետազոտական լաբորատորիաներ կազմակերպելու ուղղությամբ:

Համալսարանում գործում է իրավաբանական կլինիկա, որի գործունեությունը ֆինանսավորում է USAID ծրագիրը և կոորդինացնում է Ամերիկյան իրավաբաննների ընկերակցության Հայաստանյան գրասենյակը:

Կլինիկայում իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողները դասախոսների օգնությամբ անվճար խորհրդակցություն են իրականացնում Շիրակի մարզի սոցիալապես անապահով ազգաբնակչության համար:

Համալսարանը հանդիսանում է հանրապետության միակ մասնավոր բուհը, իսկ Շիրակի մարզում միակ բուհը, որ պետական պատվերով իրականացնում է Շիրակի մարզի քաղաքացիական ծառայողների` կրտսեր, առաջատար և գլխավոր մասնագետների վերապատրաստում Հանրապետության քաղաքացիական խորհրդի ծրագրով: