Որոնել

Հավատարմագրեր Լիցենզիա

Հավատարմագրեր Լիցենզիա

   2004թ. լիցենզավորված մասնագիտությունների ավելացման պատճառով համալսարանի N006 պետական հավատարմագիրը ետ վերցվեց և 2004թ. օգոստոսի 6-ին փոխարինվեց առանձին մասնագիտությունների պետական հավատարմագրով՝ N104 (Կենսաքիմիա), N105 (Հոգեբանություն), N106 (Իրավագիտություն), N107 (Ժուռնալիստիկա), N108 (Ֆինանսներ և վարկ):            
   2004թ. կատարվեց 0233 (Օտար լեզու) մասնագիտության հավատարմագրումը (պետական հավատարմագիր N123, 28.10.2004): 2007թ. մարտին հավատարմագրվեցին բակալավրիատի 0331 և 0312 մասնագիտությունները, մագիստրատուրայի 0604 և 0204 մասնագիտությունները և բժշկական քոլեջի 0402, 0405, 0406, 0416 մասնագիտությունները:            
   Այսպիսով, համալսարանի բակալավրիատը ամբողջությամբ հավատարմագրված է ճանաչվում (10 լիցենզավորված մասնագիտություններից հավատարմագրված են 8-ը՝ 80,0%): Հավատարմագրված է բժշկական քոլեջը (4 լիցենզավորված մասնագիտություններից հավատարմագրված են 4-ը՝ 100,0%): Հավատարմագրված են մագիստրատուրայի 2 մասնագիտություններ: Հավատարմագրեր N190-200, 13.04.2007: Հրամաններ N 289-Ա/Ք, N 290-Ա/Ք, N 288-Ա/Ք 13.04.2007:

002-1.jpg
006-2.jpg
104-1.jpg
105-1.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
123.jpg
161.jpg
162-1.jpg
163-2.jpg
164-1.jpg