Պրոգրես Համալսարան

ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՊՐՈԳՐԵՍ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հեռ. (0312) 5-77-35; 5-51-80; 5-02-22

բջջ. (091) 41-78-60

ֆաքս (0312) 5-86-03

E-mail: Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

www. progress-hamalsaran.am

ք. Գյումրի 3101, Տիգրն Մեծի 1, Խրիմյան Հայրիկ 40ա


 
 
Հիմնադրվել է 1990թ., լիցենզիա N 002, 24.08.2000թ. և 0011, 12.11.2013թ. N 161-164, 15.02.2005թ., պետական հավատարմագիր N 006, 03.09.2001թ., N 200, 13.04.2007թ., N 104-108, 06.08.2004թ., N 192-200, 13.04.2007թ.: Հիմնադիր Ռ. Զ. Խաչատրյան

 

 
 

ՌԵԿՏՈՐ` Ռ. Զ. Խաչատրյան, փիլիսոփայությանգիտություններիդոկտոր, պրոֆեսոր
Պրոֆեսորա-դասախոսականկազմում ընդգրկված են 2 ակադեմիկոս, 5 դոկտոր-պրոֆեսոր, 30 գիտությունների թեկնածու
Վերջինուսումնականտարումսովորողուսանողներիընդհանուրթիվը` 846
Բաժինները` բակալավրատ, մագիստրատուրա, բժշկական քոլեջ, բազային դպրոց
Ուսուցմանձևերը` առկա /ստացիոնար/ և հեռակա
Ուսմանտևողությունը` բակալավրատում 4 տարի, մագիստրատուրայում 2 տարի, ՙՍտոմատոլոգիա՚ մասնագիտությամբ 5 տարի
Շրջանավարտներինտրվումէպետականդիպլոմ
Սահմանվածենվարձիբազմատեսակզեղչեր
Գործումենանվճար և վճարովի համակարգեր
Բուհումգործումենգիտական խորհուրդ, ուսանողական խորհուրդ
Բուհումգործումենհամակարգչային և թարգմանչական դասընթացներ, ավարտողներին տրվում է սերտիֆիկատ
Համալսարանումգործումէ Իրավաբանական կլինիկա, որի գործունեությունը ֆինանսավորվում է USAID ծրագիրը և կոորդինացնում է Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության (ABA) հայաստանյան գրասենյակը:

 
 

Համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների ընդունելությունը ընդգրկված է «Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի» /ԳԹԿ/ կողմից կազմակերպվող միասնական և կենտրոնացված քննությունների համակարգում, բացառությամբ «Դիզայն» մասնագիտությանորի ընդունելության քննությունները դիմորդները հանձնում են ներբուհական քննակարգով, անկախ ԳԹԿ-ի կողմից անցկացվող քննություններից: Փաստաթղթերը ընդունվում են մինչև ս/թ հունիսի 1-ը:

 
 

Համալսարանինտրվածլիցենզիայումնշվածեն

1. Բարձրագույն կրթություն, 2. Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն, 3. Լրացուցիչ կրթություն, մարզական և թատերական ակումբ, 4. Հանրակրթություն /տարրական ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր/:

 
 

Համալսարանը կատարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով

Բակալավրատ


Մասնագիտություն

Ընդունելության քննություններ
Մրցութային

Ոչ մրցութա-յին

Ուսման վարձ
(հազար դրամ)
առկա/հեռակա

Իրավագիտություն (առկա/հեռ.)

Հլգ (գ)

Հժպ (գ) 

 Օտ.լ (գ)*

 

 

195/175 հզ.

Ֆինանսներ (առկա/հեռ.)

Մ (գ)

Հլգ (գ) 

 Օտ.լ (գ)*

 

 

195/175 հզ.

Կենսաքիմիա

Կ (գ)

Ք կամ Ֆ (գ)** 

 

 

Հլգ (գ)*

195 հզ.

Լրագրություն

Սմ (գ)

Հլգ (գ) 

 ԲՀՄ (գ)*

 

 

195 հզ.

Հոգեբանություն

Հլ (գ)

Օտ.լ (գ) 

 Կ (գ) **

 

 

195 հզ.

Օտար լեզու և գրականություն (առկա/հեռ.)

Օտ.լ (բ)

Օտ.լ (գ)

Հլգ (գ)* 

 

195/170 հզ.

Հայոց լեզու և գրականություն (առկա/հեռ.)

Հլգ (բ)

Հլգ (գ)

 

 

 Հժպ(գ) կամ Օտ.լ (գ)*

195/175 հզ.

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (առկա/հեռ.)

Հլգ (գ)

Մաթ (գ)** 

  

  

195/175 հզ.

Դիզայն***

Կոմպոզ.

Գծն

Գն

 

Հլգ (գ)*

195 հզ.

* * ՀԼԳ ոչ մրցութայնին գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից
** որպես մրցութային գնահատական կարող են դիմում-հայտում նախապես հայտագրել ատեստատի կամ ավարտական քննությունների գնահատականը 
*** դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ նշված երեք քննություններից հանձնել երկուսը

 
 

Հեռակաուսուցում` Իրավագիտություն, Ֆինանսներ, Օտար լեզու և գրականություն, Հայոց լեզու և գրականություն, Մանկավարժություն և մեթոդիկա: Ընդունելությունը կատարվում է ավարտական փաստաթղթերի հիման վրա, հարցազրույցով` մինչև ս/թ սեպտեմբերի 25-ը:

Մագիստրատուրա


Մասնագիտություն

Ընդունելության քննություններ

Ուսման վարձ
(հազար դրամ)

Տնտեսագիտություն

Մասնագիտություն (բ)

Օտ.լ (բ)

195-250 հզ.

Հոգեբանություն

Մասնագիտություն (բ)

Օտ.լ (բ)

195-250 հզ.

Իրավագիտություն

Մասնագիտություն (բ)

Օտ.լ (բ)

195-250 հզ.

Կենսաքիմիա

Մասնագիտություն (բ)

Օտ.լ (բ)

195-250 հզ.

 
 

Համալսարանին կից գործում է պետության կողմից հավատարմագրված բժշկական քոլեջ, որը կատարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով:


Մասնագիտություն

Ուսման տևողությունը

Ընդունելության հիմքերը

Ուսման վարձ
(հազար դրամ)

Միջնակարգ կրթությամբ

9-ի բազայով

Քույրական գործ

3 տարի

4 տարի

Ատեստատի գնահատականներ

100 հզ.

Մանկաբարձական գործ

3 տարի

4 տարի

100 հզ.

Ատամնատեխնիկական գործ

2 տարի

3 տարի

125 հզ.

Դեղագործություն

2 տարի

3 տարի

125 հզ.

Բժշկականքոլեջում կարող են սովորել հիմնական ընդհանուր կրթությամբ /9-րդ դասարանի բազայով/ անձինք` 3-4 տարի ուսման տևողությամբ և միջնակարգ կրթությամբ անձինք` 2-3 տարի ուսման տևողությամբ:
2012թ. բժշկական քոլեջը տվել է տասնվեցերորդ շրջանավարտը: Քոլեջի ուսումնա-արտադրական պրակտիկան անց է կացվում քաղաքի հիվանդանոցներում, դեղատներում, ծննդատանը: Ընդունելությունը կատարվում է առանց ընդունելության քննությունների` հիմք ընդունելով ատեստատի գնահատականները: Փաստաթղթերը ընդունվում են մինչև ս/թ սեպտեմբերի 15-ը:

 
 

Համալսարանին կից գործում է հենակետայինդպրոց-վարժարան, որտեղ իրականացվում է հանրակրթական ուսուցում միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթության ծրագրով` ռուսերենի, անգլերենի և համակարգչային օպերատորության խորացված թեքումով: Գործում են հումանիտար, բնագիտական, ֆիզիկամաթեմատիկական և տնտեսագիտական հոսքեր:

 
 

Համալսարանն ունի ներկայացուցչություններ
Ախալքալակում, Նինոծմինդայում և Արմավիրում:

Համալսարանում 2009 թվականից գործում է Երևանի պետական համալսարանի ուսումնական տեղեկատվական կենտրոնը:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայ-ռուսական համագործակցություն կրթական ոլորտում Մանրամասն


ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

Հ.Հ, ք.Գյումրի 3101 փ.Տիգրան Մեծ 1
Հեռ. (0312)55180, 57735
Հեռ. և ֆաքս (0312)58603
Էլ.փոստ՝ Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

Հեղինակային իրավունքները պատկանում են՝ © 2012 Պրոգրես Համալսարան. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. Designed by G-hoster.com.