Պրոգրես Համալսարան

Ընդունելություն 2020-2021

Գյումրու<<Պրոգրես>>Համալսարանի 2020-2021թթ ուս.տարվա Ընդունելություն

 

Գյումրիի «Պրոգրես» համալսարանը հիմնադրվել է 1990 թվականին: Այն Հայաստանի Հանրապետության առաջին մասնավոր բուհերից է, իսկ Շիրակի մարզում՝ առաջինը:

 

Համալսարանը պետականորեն լիցենզավորված և հավատարմագրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից՝ լիցենզիա   005, 26.08.2014, պետական  հավատարմագիր  006, և 200, 13.04.2007թ 104-108, և 192-200:

Հավատարմագրված են բակալավրի 9-ըմագիստրոսի 4, բժշկական քոլեջի 4 մասնագիտություններ:

Բոլոր շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ:

Համալսարանում ուսուցումը կազմակերպվում է հետևյալ կրթական ծրագրերով.

1. Բակալավրատ

1. Իրավագիտությունառկա և հեռակա

2. Ֆինանսներառկա և հեռակա

3. Հայոց լեզու և Գրականությւոն – առկա և հեռակա

4. Օտար լեզու և Գրականություն - առկա և հեռակա

5. Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկաառկա և հեռակա

6. Հոգեբանություն – առկա

7. Լրագրությունառկա

8. Կենսաքիմիաառկա

9. Դիզայնառկա

Բակալավրիատում ուսման ձևըառկա (4տարի), հեռակա (5տարի), առկա-հեռակա (4-5տարի), որի ընդունելությունը կատարվում է ավարտական ատեստատի հիմքովհարցազրույցի միջոցովհեռակա ուսուցմամբ սովորողները 1-ին և 2-րդ կուրսը ավարտելուց հետո կարող են տեղափոխվել առկա ուուցմանև 5 տարվա փոխարեն բուհը ավարտեն 4 տարում և ընդհանուր հաշվով ավելի պակաս ուսման վարձ վճարելորը շատ ձեռնատու է հեռակա բաժիններ ընդունվող դիմորդների համարՀեռակա ուսման համար փաստաթղթերը ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՆՉև Ս/Թ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20-ը:

Համաձայն ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելությանկարգիԱՌԿԱ ուսուցման «Պրոգրես» համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների համար ընդունելությունը կատարվում է «Գնահատման և Թեստավորման Կենտրոն» /ԳԹԿ/ կողմից կազմակերպվող միասնական և կենտրոնացված քննություններիմիջոցով, բացառությամբ «Դիզայն» մասնագիտության, որի ընդունելությունը կատարվում է ներբուհական կարգով, դիմում-հայտերը հանձնում են համալսարանի ընդունող հանձնաժողովին մինչև ս/թ հունիսի  1-ը ներառյալ:

Միասնական և կենտրոնացված ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար դիմորդները առաջին հայտով դիմումները ներկայացնում են համալսարան մինչև ս/թ հունիսի 15-ը:

 

2. Մագիստրատուրա-առկա

1.        Իրավագիտություն

2.        Ֆինանսներ

3.        Հոգեբանություն

4.        Կենսաքիմիա

Ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային հիմունքներով դիպլոմի հավելվածում նշված ՄՈԳ-ի հիմանվրա և ընդունող հանձնաժողովի երաշխավորմամբ:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ս/թ հունիսի 16-ից մինչև հուլիսի 6-ը:

Մագիստրատուրայում կարող են սովորել բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձիք:

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԸ բարձր առաջադիմությամբ սովորած շրջանավատները ընդունվում են մագիստրատուրա առանց ընդունելության քննությունների և ուսման վարձի զեղչով:

- 2-րդ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու համար դիմորդները կարող են ընդունվել 2-րդ կամ 3-րդ կուրսհարցազրույցով:

-ՈՒսման վարձի 50% զեղչ է սահմանված ուսման առաջավորների և սոցիալական որոշ խմբերիԵրկկողմանի ծնողազուկզոհված ազատամարտիկներիապրիլյան պատերազմին մասնակցած և զոհված զինվորների ընտանիքի երեխաների համար:

Միևնույն ընտանիքից երկու և ավելի ուսանողներիբանակից զորացրվածներիմիակողմանի ծնողազուրկների համար 1-ին կուրսում սահմանված է 20% զեղչ:

Բոլոր մասնագիտությթոնների գծով ընդունելության տեղերի մինչև 10%-ը հատկացվում է անվճար ուսուցմանըՍկսած երկրորդ կուրսից `ուսման առաջադիմության հիմքի վրա իրականացվում է տեղափոխություն վճարովի և անվճար տեղերի միջև:

 

3. Բժշկական քոլեջ-առկա

1. Քույրականգործ

2. Մանկաբարձականգործ

3. Դեղագործություն

4. Ատամնատեխնիկականգործ

Քոլեջում ընդունելությունն իրականացվում էկենսաբանություն և առարկայի բանավոր քննության արդյունքների և ատեստատի գնահատականների հիման վրա:

Քոլեջում կարող են սովորել հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 9-րդդասարանի բազայով անձիք 3-4 տարի տեվողությամբ և միջնակարգ (Լրիվընդհանուր` 2-3 տարի տեվողությամբ:

Քոլեջի բոլոր շրջանավարտները ստանում են միջին մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ կրտսեր մասնագետի որակավորման աստիճանով և ունեն պետական համանուն քոլեջներին հավասար իրավունքՔոլեջի բոլոր մասնագիտությունների ուսանողները իրենց ուսումնական և արտադրական պրակտիկան անցկացնում ենորպես հիմնական բազա հանդիսացող ԳյումրուԲժշկական կենտրոնումնաև քաղաքի մյուս առաջատար բժշկական հաստատություններումորը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին սովորելու հետ զուգահեռ աշխատելու:

Քոլեջի բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտները առանց ընդունելության քննությունների կարող են ընդունվել պետական հավատարմագրված և լիցենզավորված բուհերի համապատասխան մասնագիտությունների 2-րդև 3-րդ կուրս:

Քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների համար նույնպես կիրառված են բազմապիսի զեղչերՓաստաթղթերը ընդունվում են մինչև ս/թ Օգոստոսի15-ը:

 

4. Բազային դպրոց

Համալսարանի հենակետային դպրոց-վարժարանը իրականացնում է հանրակրթական ուսուցում հետևյալ ծրագրերով:

1.        Տարրական ընդհանուր կրթություն 1-4 դասարաններ

2.        Հիմնական Ընդհանուր 1-9-րդ դասարաններ:

3.        Ավագ(Ընդհանուր հոսք) 10-12-րդ դասարաններ

4.        Միջնակարգ(ԼրիվԸնդհանուր 1-12-րդ դասարաններ

 

-Ուսուցումը տարվում է ռուսերենիանգլերենի մաթեմատիկայի և համակարգչային օպերատորի խորացված թեքումով:

-1-ին դասարանցիներին տրվում է անվճար դասագրքերՈւսումնական պարապմունքներից հետո դպրոցում կատարվում է աշակերտների դասապատրաստումԴասարաններում աշակերտների թիվը սահմանվում է 12-ից ոչ ավելիՑանկության դեպքում աշաակերտները ստանում են նաև երաժշտական կրթությունԴպրոցում գործում են առարկայական տարբեր խմբակներՏարբեր առարկայական օլիմպիադաներից դպրոցն ունի մեծ հաղթանակներԱյդ են վկայում մարզայինհանրապետական և միջազգային փուլերում ձեռք բերած մեդալներն ու դիպլոմները:

 

 

Դասարան

 

Ուսման վճար/դրամ/

I-IV

տարրական ընդհանուր

100-120 հզ

V-IX

հիմնական ընդհանուր

100-120 հզ

I -XII

միջնակարգ /լրիվընդհանուր/

100-120 հզ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Համալսարան`Բակալավրիատ

 

Մասնագիտություն

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային

Ոչ մրցութա-յին

Ուսման վարձ 

(հազարդրամ)

առկա/հեռակա

Իրավագիտություն

Հլգ (գ)

Հժպ (գ)

Օտ.լ (գ)

 

195-220/175-200հզ

Ֆինանսներ

Մաթ. (գ)

Հլգ (գ)

Օտ.լ (գ)

 

195-220/175-200հզ

Օտար լեզու

Օտ.լ (բ)

Օտ.լ (գ)

Հլգ (գ)

 

195-220/175-200հզ

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ (բ)

Հլգ (գ)

 

Հժպ(գ)*

195-220 / 175-200հզ

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մաթ**. (գ)

 

 

195-220 / 175-200հզ

Դիզայն***

Կոմպոզից

Գծանկար

Գունանկար

Հլգ (գ)*

195-220հզ

Կենսաքիմիա

Կենս. (գ)

Ք.** կամ Ֆ. (գ)**

 

Հլգ (գ)*

195-220հզ.

Լրագրություն

Ստեղծմրցույթ

Հլգ (գ)

ԲՀՄ (բ)

 

195-220հզ.

Հոգեբանություն

Կենս. (գ)**

Հլգ (գ)

Օտ.լ (գ)

 

195-220հզ.

Մագիստրատուրա`

 

 

Մասնագիտություն

Ուսման վարձ (դրամ)

1

Իրավագիտություն

195-250 հզ.

2

Տնտեսագիտություն

195-250 հզ.

3

Հոգեբանություն

195-250 հզ.

4

Կենսաքիմիա

195-250 հզ.

Բժշկական քոլեջ`

 

 

Մասնագիտություն

Ընդունելության քննություններ

Ուսման տևողությունը /տարի/

Ուսման վարձ (դրամ)

1

Քույրական գործ

կենսաբանություն առարկայի բանավոր քննության արդյունքների և ատեստատի գնահատականների հիման վրա:

 

3-4

100-125հզ.

2

Մանկաբարձական գործ

3-4

100-125հզ.

3

Ատամնատեխնիկական գործ

2-3

125-150հզ.

4

Դեղագործություն

2-3

125-150հզ.

 

                                                     Մանրամասների համար դիմել <<Պրոգրես>>Համալսարան

ՀՀՔԳյումրի 3101ՏիգրանՄեծի 1

Հեռախոս(+374312) 5-51-80, 5-77-35, 5-10-05

Վեբկայքhttp://progress-hamalsaran.am

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայ-ռուսական համագործակցություն կրթական ոլորտում Մանրամասն


ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

Հ.Հ, ք.Գյումրի 3101 փ.Տիգրան Մեծ 1
Հեռ. (0312)55180, 57735
Հեռ. և ֆաքս (0312)58603
Էլ.փոստ՝ Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

Հեղինակային իրավունքները պատկանում են՝ © 2012 Պրոգրես Համալսարան. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. Designed by G-hoster.com.